logo ozon

O projektu

NAZIV PROJEKTA: OZON – obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju
BROJ UGOVORA: UP.03.2.3.02.0040
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1 : Ministarstvo znanosti i obrazovanja
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2 : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije (DEFCO)
KORISNIK PROJEKTA: Pučko otvoreno učilište Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, 10 000 Zagreb
LOKACIJA PROVOĐENJA PROJEKTA: Grad Zagreb
TRAJANJE PROJEKTA: 36 mjeseci
PERIOD IMPLEMENTACIJE: 25. siječnja 2018. - 25. siječnja 2021.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.497.698,67 HRK - Iznos EU potpore 100%

Ciljevi projekta

Povećati uključivanje odraslih osoba u nepovoljnom položaju (naglasak na dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine) s područja Zagreba i Zagrebačke županije u prioritetne programe obrazovanja po sektorima i ostale programe prekvalifikacija, usavršavanja i osposobljavanja, u skladu sa preporukama HZZ-a za 2017. godinu, radi stjecanja prve i više razine kvalifikacije i prekvalifikacije, s ciljem povećavanja razine znanja, vještina i kompetencija, i konkurentnosti na tržištu rada.

Ciljne skupine

POLAZNICI:120 odraslih polaznika koji sudjeluju u 15 programa obrazovanja
 • odrasle osobe bez završenog osnovnog obrazovanja
 • odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija uključujući i razinu 4.1 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
 • odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja)
 • dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine s razinom kvalifikacija koja odgovara razini 1-4.2 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

KRAJNJI KORISNICI: polaznici, nastavnici, zaposlenici, ustanova za obrazovanje odraslih, lokalna zajednica

Rezultati

 • Održana promocija 15 obrazovnih programa za odrasle osobe u nepovoljnom položaju na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
 • Odabrano i uključeno 120 odraslih osoba s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije u 15 obrazovnih programa (minimalno 10 polaznika u 1 programu).
 • Formirano 15 obrazovnih skupina za minimalno 10 polaznika, odraslih osoba u nepovoljnom položaju.
 • Poboljšani materijalni uvjeti za provođenje nastave 15 obrazovnih programa za odrasle nabavom suvremene opreme.
 • Izrađena brošura projekta i održana 3 okrugla stola na temu obrazovanja odraslih u Hrvatskoj.

Aktivnosti

 • Promocija 15 programa obrazovanja za odrasle polaznike na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
 • Odabir polaznika za uključivanje u 15 programa obrazovanja odraslih.
 • Formiranje obrazovnih skupina za provedbu programa obrazovanja odraslih.
 • Organizacija i provedba izvođenja programa obrazovanja odraslih (pripreme, upisi i uključivanje 120 odraslih osoba s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije).
 • Nabava opreme za provedbu programa obrazovanja odraslih.
 • Evaluacija provedbe programa obrazovanja odraslih.
 • Promocija projekta (promidžba i vidljivost).
 • Vođenje projekta - provođenje, praćenje i evaluacija.

Kontakti

OZON – obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju
Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjeren unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

KORISNIK PROJEKTA

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68 / 10 000 Zagreb / Hrvatska
Tel. +385 1 6003 006
Fax. +385 1 6003 004
www.ozon.pou.hr

Kontakt osoba: Vedran Tomšić
E-mail: ozon@pou.hr

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,
Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije (DEFCO)
Amruševa 4 / 10 000 Zagreb / Hrvatska
Tel. +385 1 6274 666
Fax. +385 1 6274 698
http://www.asoo.hr/defco

E-mail: defco@asoo.hr

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
www.mzo.hr

E-mail: uzoj@mzo.hr

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
www.strukturnifondovi.hr